Disclaimer

Woonbron Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze site.

De site van Woonbron Makelaars biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Woonbron Makelaars kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. Woonbron makelaars behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor.

Deze site maakt gebruik van cookies die het doel hebben om gegevens te verzamelen voor onze webstatistieken. De op personen herleidbare gegevens worden niet bewaard en niet gedeeld met derden.

januari 2014