Koopvormen

Wij bieden woningen met verschillende koopvormen (labels) aan. Een woning kan het label Koopgarant of het label Koopcomfort dragen. Ook verkopen we woningen in de Vrije verkoop.

Koopgarant*
- Tot 15% korting op de aankoopwaarde van de woning.
- Vaste koopprijs.
- Gegarandeerde verkoop van de woning op het moment dat u wilt verhuizen (brochure Hoe verkoopt u uw huis?)
- Delen van winst of verlies; 77,5% voor u, 22,5% voor Woonbron.
- Waardestijging of daling door verbouwing voor uw rekening.
- Brochure Een woning kopen bij Woonbron Makelaars.

Koopcomfort

- Gegarandeerde verkoop van de woning op het moment dat u wilt verhuizen.
- Vaste koopprijs door onafhankelijke taxateurs vastgesteld.
- Winst of verlies volledig voor u.
- Brochure Een woning kopen bij Woonbron Makelaars.Vrije verkoop

- Geen voorwaarden aan financiering of verkoop.
Onderhandeling over de prijs mogelijk.
- Woning verkopen op de vrije markt.
- Winst of verlies komen bij verkoop voor uw rekening.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Februari 2017 - Koopgarant is bedoeld om kopen voor een grotere groep mensen bereikbaar, betaalbaar en minder risicovol te maken. Al meer dan een decennium brengt het (veelal jonge) woonconsumenten dichter bij hun droom om een eigen woning te bezitten. Wij geloven in de Koopgarantregeling en ervaren haar meerwaarde in de praktijk.

Koopgarant is geen reguliere koop. Het kent specifieke voorwaarden. We zien het als onze verplichting om klanten uitgebreid over de Koopgarantvoorwaarden te informeren en doen dit dan ook in iedere fase van het aan- en terugkoopproces. Bij dat aan- en terugkoopproces zien we verder toe op een eerlijke waardebepaling en -verdeling, onder meer via een onafhankelijke commissie Taxaties en een poule van taxateurs.

Recent ontstaat discussie over de kwaliteit van de informatie die corporaties geven over de Koopgarantregeling. Wij sluiten ons niet af voor deze discussie. Hoewel wij veel aandacht besteden aan onze informatie over Koopgarant, nemen we suggesties van onze (potentiele) kopers, toezichthouders en andere belanghebbenden om deze te verbeteren ter harte.

Onafhankelijkheid waardebepaling
Een onafhankelijke commissie – de Commissie Taxaties – ziet erop toe dat de taxaties van alle door Woonbron terug te kopen woningen correct worden uitgevoerd: onafhankelijk, transparant en van goede kwaliteit. De Commissie Taxaties bestaat uit drie leden, onder wie een vertegenwoordiger namens de kopers, één namens Woonbron en een onafhankelijke deskundige als voorzitter. Per regio benoemt de Commissie Taxaties een aantal taxatiebureaus aan wie de taxaties bij toerbeurt worden toegewezen. De toewijzing verloopt op deze manier volstrekt neutraal. Woonbron is de enige corporatie die op deze manier de onafhankelijkheid borgt. Dit doen we al sinds 2004.

Informatievoorziening waardebepaling
In het proces dat de koper bij ons doorloopt, wordt deze heel uitgebreid en op meerdere momenten geïnformeerd over de waardebepaling bij aan- en terugkoop. Koopgarant is geen ‘normale’ koop en daarom is er in alle fasen van het aan- en terugkoopproces aandacht voor het informeren over de voorwaarden. Hiervoor zetten wij diverse communicatiemiddelen in en werken we onder meer met rekenvoorbeelden. Het informeren van de klant gebeurt normaliter bovendien niet alleen door ons, maar ook door de notaris en de hypotheekadviseur.

Gebruik term Korting
Bij Koopgarant koopt de koper zijn woning tegen een lager bedrag dan de marktwaarde. Recent ontstaat de discussie of het verschil tussen de aankoop- en marktwaarde kan worden bestempeld als ‘korting’. Deze korting zou volgens sommigen bij terugkoop immers worden verrekend met de corporatie. Dit is feitelijk onjuist. Bij terugkoop delen de koper en de corporatie de – positieve of negatieve – ontwikkeling van de marktwaarde met elkaar (volgens een vooraf overeengekomen verdeling). Hierover wordt de koper bij Woonbron in alle fasen van het aan- en terugkoopproces uitgebreid geïnformeerd.

Als de term ‘korting’ in de praktijk tot verwarring leidt, zullen wij ons oriënteren op een andere formulering. Verbetersuggesties van onze (potentiele) kopers, toezichthouders en andere belanghebbenden nemen wij uiteraard ter harte. Wij willen onze klanten immers zo goed mogelijk informeren.

Rekenvoorbeelden_Koopgarant_Web.jpg